Kurser

Vi leverer vores kurser i alle tænkelige kombinationer og formater. Det sker i alt fra korte inspirationslæg til forløb over adskillige dage.

PowerPoint i verdensklasse
Præsentationer med PowerPoint ender alt for ofte som fremlæggerens talepapir overfyldt med tekst og data. På dette kursus lærer du, hvordan PowerPoint effektivt kan understøtte dit budskab med enkle virkemidler. Kurset er baseret på omfattende forskning på området, og vi arbejder med at gøre dine PowerPoints interessante og flotte, såvel som virkningsfulde. Det er ikke et teknisk PowerPoint-kursus. Det handler om effektiv formidling gennem PowerPoint, og øvelserne gør, at du går hjem fra dette forløb med en stor værktøjskasse og praktisk træning i at forbedre dine egne og andres præsentationer.

Præsentationsteknik med gennemslagskraft
Hvad enten du fremlægger ideer, sælger produkter, beskriver projekter eller visioner, så har du brug for at brænde igennem og fange modtagernes opmærksomhed. På kurset i præsentationsteknik får du de nødvendige værktøjer til at få dit budskab ud over rampen på en overbevisende facon. Dagene er en vekslen mellem input og praktisk, retorisk træning. Præsentationerne bliver filmet til deltagernes egen efterfølgende læring. En vigtig pointe om dette kursus er, at det handler om personlig feedback til hver enkelt deltager og ikke “one size fits all”. Udgangspunktet er at styrke og fastholde de elementer, der allerede virker, og på den måde finder deltagerne energi og overskud til at udvikle sig derfra.

Personlig træning / konferenceforberedelse
Både PowerPoint- og præsentationsteknik-træningen kan kombineres i et personligt kompetenceudviklingsforløb. Vi træner hvert år en stor mængde ledere og specialister i at brænde bedre igennem. På et personligt forløb tager vi udgangspunkt i dine konkrete præsentationer, som vi øver igennem, til de er knivskarpe. Mængden af træningssessioner afhænger af behovet – i nogle tilfælde agerer vi sparringspartner gennem en årrække, og andre gange handler det om at lave en enkelt generalprøve op til en konferencepræsentation, som skal være af TED-kvalitet.