TÆND

Du har sikkert oplevet præsentationer, hvor taleren slutter sin computer til, tænder PowerPoint og derefter går ud i siden for ikke at stå i vejen for lærredet. Præsentationen består af højtlæsning fra sliden, og interaktionen mellem publikum og fremlægger er svag. Det sker hver eneste dag. I langt de fleste virksomheder. Desværre giver det ineffektiv formidling, som koster millioner af kroner i tabt arbejdsfortjeneste, for ikke sige fortvivlelse og forvirring.

Den gode nyhed er, at du kan forbedre dine præsentationer ved at bruge nogle enkle teknikker. Bogen TÆND rummer alle de værktøjer, som gør din præsentationsteknik skarp og brugen af din PowerPoint levende og effektiv. Bogen kan bruges både som opslagsværk i præsentationsteknik og PowerPoint, og den kan læses i sin helhed som inspiration. Bogen indeholder følgende kapitler:

• Verdens bedste præsentation
• 
Disposition og storyline
• 
Troværdighed
• 
Modtagerorientering
• 
Kropssprogets kraft
• 
Nervøsitetshåndtering
• 
TÆND for din PowerPoint
• 
PowerPoint design
• 
Epilog

Bogen blev til, fordi Gyldendal ville udgive de erfaringer, teknikker og gode råd, som EPO har opsamlet siden 2005. Christel Ladegaard og Jacob Schjødt har bidraget med deres utallige eksempler fra kursister og kunder, og Kenn Hansen har skrevet bogen. TÆND afspejler den faglighed som EPO baserer sin undervisning på, og bruges dels som kursusmateriale, dels som enkeltstående inspiration til alle, der skal brænde igennem foran et publikum.

Hvis du vil købe en bog eller høre, hvordan bogen kan indgå i træning af medarbejdere, så kontakt os gerne.