VELKOMMEN TIL EPO

Præstationsfremmende kommunikation

OM EPO

EPO er en kursus- og konsulentvirksomhed, som træner og udvikler medarbejdere på alle niveauer af organisationen i at kommunikere stærkere og mere overbevisende.

Vi er ikke et full service konsulenthus, som udvikler overordnede kommunikationsstrategier til direktionsgangen. Vi fokuserer på det, vi er bedst til – nemlig at styrke de enkelte medarbejderes helt konkrete færdigheder.

Vi leverer specialiseret træning i effektiv præsentationsteknik, udvikling af salgspræsentationer, træning i PowerPoint, skriftlig kommunikation og argumentation.

Alle kurser, inspirationsoplæg og længere læringsforløb er udviklet i samarbejde med vores kunder, så indsatsen altid er skræddersyet til jeres behov.

EPO er officiel TEDxCopenhagen Partner. Alle talere gennemgår et træningsforløb med intensiv coaching, der gør dem i stand til at levere den verdensklasse-præstation, som TED-scenen er kendt for.

TEDxCopenhagen_logo-2-RGB-02

HOLDET

ACADEMY

Allerede bruger? Klik på knappen

Traditionelle kurser har sommetider en høj tilfredshed, men ikke så høj reel effekt. Derfor har vi udviklet EPO Academy, som er er en platform, der skaber næsten tre måneders læring omkring jeres kursus.

Deltagerne får tilsendt e-learning, videoer fra underviseren, præsentationer til inspiration, værktøjer og masser af andet ekstra materiale til download. Og det virkelig smarte er, at alt materialet er skræddersyet til den enkelte deltagers fokusområder. Viser kurset eksempelvis, at du skal forbedre din struktur, øjenkontakt og dine PowerPoint-slides, så vil du modtage værktøjer til at styrke netop disse områder.

Se denne PowerPoint-præsentation med en mere detaljeret gennemgang af mulighederne på EPO Academy.

KUNDERNE SIGER

TÆND

Du har sikkert oplevet præsentationer, hvor taleren slutter sin computer til, tænder PowerPoint og derefter går ud i siden for ikke at stå i vejen for lærredet. Præsentationen består af højtlæsning fra sliden, og interaktionen mellem publikum og fremlægger er svag. Det sker hver eneste dag. I langt de fleste virksomheder. Desværre giver det ineffektiv formidling, som koster millioner af kroner i tabt arbejdsfortjeneste, for ikke sige fortvivlelse og forvirring.

Den gode nyhed er, at du kan forbedre dine præsentationer ved at bruge nogle enkle teknikker. Bogen TÆND rummer alle de værktøjer, som gør din præsentationsteknik skarp og brugen af din PowerPoint levende og effektiv. Bogen kan bruges både som opslagsværk i præsentationsteknik og PowerPoint, og den kan læses i sin helhed som inspiration. Bogen indeholder følgende kapitler:

• Verdens bedste præsentation
• 
Disposition og storyline
• 
Troværdighed
• 
Modtagerorientering
• 
Kropssprogets kraft
• 
Nervøsitetshåndtering
• 
TÆND for din PowerPoint
• 
PowerPoint design
• 
Epilog

Bogen blev til, fordi Gyldendal ville udgive de erfaringer, teknikker og gode råd, som EPO har opsamlet siden 2005. Christel Ladegaard og Jacob Schjødt har bidraget med deres utallige eksempler fra kursister og kunder, og Kenn Hansen har skrevet bogen. TÆND afspejler den faglighed som EPO baserer sin undervisning på, og bruges dels som kursusmateriale, dels som enkeltstående inspiration til alle, der skal brænde igennem foran et publikum.

Hvis du vil købe en bog eller høre, hvordan bogen kan indgå i træning af medarbejdere, så kontakt os gerne.

Åbent kursus

Vil du trænes i både at udvikle PowerPoints i verdensklasse og levere dem på en overbevisende måde, så skal du tilmelde dig vores nye to-dages kursus, der vil gøre dig markant bedre til at brænde igennem.

Dag 1: PowerPoint i Verdensklasse
Præsentationer med PowerPoint ender alt for ofte som fremlæggerens talepapir overfyldt med tekst og data. På kursets dag 1 lærer du, hvordan PowerPoint effektivt kan understøtte dit budskab med enkle virkemidler. Kurset er baseret på omfattende forskning på området, og vi arbejder med at gøre dine PowerPoints interessante og flotte, såvel som virkningsfulde. Det er ikke et teknisk PowerPoint-kursus. Det handler om effektiv formidling gennem PowerPoint, og øvelserne gør, at du allerede går hjem fra denne kursusdag med en stor værktøjskasse og praktisk træning i at forbedre dine egne præsentationer.

Dag 2: Præsentationsteknik
På dag 2 får du de nødvendige værktøjer til at levere budskabet overbevisende. Dagen er en vekslen mellem teori og praktise øvelser, og alle præsentationer bliver filmet til egen udvikling.

Efter kurset vil du opleve at brænde bedre igennem, når du præsenterer for kunder, kolleger og samarbejdspartnere. Forløbet giver dig fuldstændig klarhed over, hvad der er dine stærke sider, og hvordan du kan udvikle endnu mere gennemslagskraft, når du præsenterer.

To adskilte kursusdage
Efter første kursusdag får du en måneds tid til at bruge værktøjerne og feedbacken. På den måde kan du møde op på modul 2 med viden om, hvad der virker godt, og hvad du skal have mere hjælp til. I den mellemliggende tid skal du forberede en præsentation, så du bliver trænet i dit eget materiale og får mest mulig læring ud af øvelserne. Mellem kursusdagene og efter kurset har du også adgang til omfattende e-learning på EPO Academy samt vores bog TÆND, som også går i dybden med faget. Da feedbacken og øvelserne er individuelle, er kurset både passende til nye fremlæggere såvel som trænede.

Download kursusbeskrivelsen, hvor du kan læse mere om kurset, der foregår på NIMB i Tivoli

Modul 1: 30. august 2018

Modul 2: 4. oktober 2018


Download kursusbeskrivelse

KONTAKT

Hvis der er noget, vi elsker, så er det at høre fra dig.

Send os en mail, så vender vi straks tilbage.

CVR: 34814996

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.”

– Albert Einstein